Návrh pořadu 97. schůze

Od 7. 4. 2021 10:00

Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - třetí čtení