Návrh pořadu 94. schůze

Od 26. 3. 2021 10:30

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu