Návrh pořadu 93. schůze

Od 26. 3. 2021 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Národní plán obnovy   

  2. 2.

    Operační programy a čerpání peněz z fondů Evropské unie pro období 2021 – 2027