Návrh pořadu 90. schůze

Od 9. 3. 2021 14:00

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - prvé čtení