Návrh pořadu 88. schůze

Od 26. 2. 2021 09:00 (přerušeno)

Přerušeno.

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu a návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1530 ze dne 18. února 2021