Návrh pořadu 83. schůze

Od 11. 2. 2021 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu