Návrh pořadu 80. schůze

Od 21. 1. 2021 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu