Návrh pořadu 78. schůze

Od 22. 12. 2020 09:00

Zákony - vrácené Senátem

  1. 1.

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/4/ - vrácený Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00-11.00 hod.

  2. 3.

    Ústní interpelace   Čt 14.30-18.00 hod.