Návrh pořadu 74. schůze

Od 26. 11. 2020 12:00

Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1095/ - zkrácené jednání