Návrh pořadu 70. schůze

Od 19. 11. 2020 08:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu