Návrh pořadu 60. schůze

Od 30. 9. 2020 09:00

Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - zkrácené jednání