Návrh pořadu 56. schůze

Od 9. 7. 2020 09:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví způsob projednávání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů v Poslanecké sněmovně /sněmovní dokument 5222/  

 2. 2.

  Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny s termínem plnění 30. června 2020 a informace vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji   

 3. 3.

  Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 5299/  

 4. 4.

  Informace premiéra o pozici vlády k Plánu na podporu oživení Evropy