Návrh pořadu 50. schůze

Od 28. 5. 2020 09:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny   

 2. 2.

  Skupiny občanů, kterým se nedostalo pomoci   

 3. 3.

  Informace vlády o nákupech zdravotnického materiálu a podílů v soukromých firmách či jiných zvažovaných intervencích   

 4. 4.

  Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nákupům a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu organizačními složkami České republiky v době nouzového stavu