Návrh pořadu 5. schůze

Od 10. 1. 2018 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

  2. 2.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

  3. 3.

    Ústní interpelace