Schválený pořad a stav projednávání 48. schůze

Od 13. 5. 2020 15:00 do 13. 5. 2020 21:30
Aktuální stav k 13. 5. 2020, 21:30


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 860/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

  2. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 861/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 3.

    Informace ministra školství Roberta Plagy o znovuotevření základních škol   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze