Návrh pořadu 47. schůze

Od 28. 4. 2020 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu