Návrh pořadu 46. schůze

7. dubna, 10 minut po skončení 44. schůze Poslanecké sněmovny

Zákony - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - druhé čtení