Návrh pořadu 42. schůze

Od 24. 3. 2020 11:00

Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 784/ - zkrácené jednání