Návrh pořadu 37. schůze

Od 1. 11. 2019 09:00

Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - třetí čtení