Návrh pořadu 31. schůze

Od 29. 5. 2019 15:30

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení