Návrh pořadu 3. schůze

Od 5. 12. 2017 14:00

Zákony - prvé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení  

Volební body

 1. 2.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 2. 4.

  Ústní interpelace