Návrh pořadu 21. schůze

Od 14. 11. 2018 14:30

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    100. výročí 1. zasedání Revolučního národního shromáždění