Návrh pořadu 17. schůze

Od 11. 7. 2018 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

  2. 2.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 hodin

  3. 3.

    Ústní interpelace   Čt 14.30-18.00 hodin