Návrh pořadu 15. schůze

Od 14. 6. 2018 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Připravované omezení podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí