Návrh pořadu 119. schůze

Od 5. 10. 2021 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 9016/