Návrh pořadu 117. schůze

Od 13. 8. 2021 09:00 (zrušena)

Zrušena.

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Jmenování ředitele BIS