Návrh pořadu 109. schůze

Od 9. 6. 2021 15:00

Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1231/ - zkrácené jednání