Schválený pořad a stav projednávání 109. schůze

Od 9. 6. 2021 15:00 do 9. 6. 2021 15:54
Aktuální stav k 9. 6. 2021, 15:55


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1231/ - zkrácené jednání  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze