Návrh pořadu 108. schůze

Od 9. 6. 2021 12:00 (přerušeno na neučito)

Přerušeno na neučito.

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Zpřísnění trestu za násilné chování vůči ženám a dalším možným obětem a nepodmíněné tresty za znásilnění