Návrh pořadu 105. schůze

Od 27. 5. 2021 09:00 (přerušeno)

Přerušeno.

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Informace vlády k rozdělování evropských dotací v rámci projektu REACT-EU   

 2. 2.

  Střet zájmů ministra zdravotnictví a jeho politických náměstků   

 3. 3.

  Informace ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování   

 4. 4.

  Informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy o plánu vlády na řešení negativních dopadů COVID-19 na úroveň vzdělávání v ČR