Návrh pořadu 10. schůze

Od 27. 3. 2018 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vystoupení předsedy Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Paula Ryana