Schválený pořad a stav projednávání 10. schůze

Od 27. 3. 2018 14:00 do 27. 3. 2018 14:31
Aktuální stav k 27. 3. 2018, 14:31


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vystoupení předsedy Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Paula Ryana   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze