Pořad 52. schůze

11.11.2016 09 - 14 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.