Schválený pořad a stav projednávání 34. schůze

Od 8. 10. 2015 09:00 do 8. 12. 2015 14:00
Aktuální stav k 8. 12. 2015, 14:02


Zákony - druhé čtení

  1. 1.

    Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení  

  2. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze