Schválený pořad a stav projednávání 72. schůze

Od 24. 2. 2010 09:00 do 24. 2. 2010 11:00
Aktuální stav k 24. 2. 2010, 10:59


Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze