Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 29. 9. 2006 10:00 do 29. 9. 2006 17:00
Aktuální stav k 29. 9. 2006, 17:03


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů   

  2. 2.

    Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze