Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 23. 8. 2002 10:00 do 23. 8. 2002 16:00
Aktuální stav k 23. 8. 2002, 16:20


Zákony - zkrácené jednání

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 /sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 24/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 25/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Rozprava k informaci předsedy vlády k povodňové situaci   1.bod


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze