Schválený pořad a stav projednávání 17. schůze

Od 10. 6. 2003 16:00 do 10. 6. 2003 17:00
Aktuální stav k 10. 6. 2003, 16:27


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human   

  2. (2.)

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v souvislosti s Union-bankou      (přerušeno)


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze