Schválený pořad a stav projednávání 9. schůze

Od 26. 2. 1997 14:00 do 27. 2. 1997 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Poslanecká sněmovna upravuje své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání (§ 1 odst. 2)   

  2. 2.

    Návrhy mandátového a imunitního výboru k žádostem o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze