Schválený pořad a stav projednávání 6. schůze

Od 30. 10. 1996 14:00 do 1. 11. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení  

 3. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení  

 4. 5.

  Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení  

 5. 6.

  Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení  

 6. 7.

  Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové na vydání zákona o ochraně dítěte /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 9.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996" /sněmovní tisk 62/  

 3. 10.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k ústním interpelacím   

 4. 11.

  Návrh rozpočtu Senátu na rok 1997 /sněmovní tisk 85/  (schváleno)  

 5. 12.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995 /sněmovní tisk 18/  

 6. 13.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. února 1995 do 31. ledna 1996 /sněmovní tisk 19/  

 7. 14.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín   

 8. 15.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy   

 9. 16.

  Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 10. 17.

  Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno   

 11. 18.

  Návrh volební komise na volbu členů výboru Fondu dětí a mládeže   

 12. 19.

  Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

 13. 20.

  Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 14. 21.

  Návrh volební komise na volbu člena stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy   

 15. 22.

  Rezignace poslance Miroslava Sládka na členství v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny   

 16. 23.

  Návrh na změny ve složení organizačního výboru Poslanecké sněmovny   

Zákony - prvé čtení

 1. 24.

  Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Lybii /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze