Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 26. 7. 1996 14:00 do 26. 7. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření se státním majetkem   

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení  

 3. 4.

  Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze