Schválený pořad a stav projednávání 26. schůze

Od 18. 6. 1998 14:00 do 18. 6. 1998 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony - vrácené prezidentem republiky

  1. 1.

    Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 300/5/ - vrácený prezidentem republiky  

Zákony - zamítnuté Senátem

  1. 2.

    Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/4/ - zamítnutý Senátem  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 3.

    Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze