Schválený pořad a stav projednávání 18. schůze

Od 13. 1. 1998 14:00 do 13. 1. 1998 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

Zákony - vrácené Senátem

 1. 2.

  Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/4/ - vrácený Senátem  

 2. 3.

  Návrh zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 223/4/ - vrácený Senátem  

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 4.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. /sněmovní tisk 270/5/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

Zákony - prvé čtení

 1. 5.

  Návrh poslanců Stanislava Grosse a Miloše Zemana na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 6.

  Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání ústavního zákona o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze