Schválený pořad a stav projednávání 13. schůze

Od 2. 9. 1997 14:00 do 5. 9. 1997 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - druhé čtení  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení  

 4. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení  

 5. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení  

 6. 6.

  Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení  

 7. 7.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, podepsaná dne 18. srpna 1997 v Praze /sněmovní tisk 274/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství   

 2. 10.

  Návrh na změny ve složení výborů a komisí Poslanecké sněmovny   

 3. 11.

  Informace o dalším postupu privatizace bankovního sektoru   

 4. 12.

  Informace vlády o povodňové situaci   

 5. 13.

  Zpráva vládního zmocněnce ministra Jiřího Skalického o povodňové situaci a odstraňování následků škod, včetně informace o dalším postupu v povodňových oblastech před zimním obdobím   

Zákony - vrácené Senátem

 1. 14.

  Návrh zákona o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) /sněmovní tisk 38/7/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 2. 15.

  Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb. o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmu), ve znění zákona č. 287/1995 Sb. /sněmovní tisk 101/6/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - prvé čtení

 1. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - třetí čtení  

 2. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení  

 3. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - třetí čtení  

 4. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení  

 5. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení  

 6. 25.

  Vládní návrh zákona o zemědělství /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení  

 7. 26.

  Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 77/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k počítání lhůty stanovené pro prezidenta republiky v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky při vrácení přijatého zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu   

 2. 28.

  Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 12. června 1997 a vrácený prezidentem republiky dne 30. června 1997.   

 3. 29.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 4. 30.

  Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze