Schválený pořad a stav projednávání 6. schůze

Od 23. 2. 1993 14:00 do 25. 2. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Projev prezidenta republiky   

 2. 2.

  Vládní návrh dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros /sněmovní tisk 95/  

 3. 3.

  Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 4.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů /sněmovní tisk 113/ -   

 2. 5.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 114/ -   

Zákony -

 1. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony /sněmovní tisky 92 a 111/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 7.

  Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992   

 2. 8.

  Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře   

 3. 9.

  Volba členů Rady České tiskové kanceláře   

 4. 10.

  Volba členů dozorčí rady Grantové agentury   

Zákony -

 1. 11.

  Návrh poslance Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb. /sněmovní tisky 18 (původně tisk 165 ČNR -   

 2. 12.

  Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření /sněmovní tisky 19 (původně tisk 174 ČNR -   

 3. 13.

  Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech /sněmovní tisky 78 a 98/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"   

 2. 15.

  Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 /sněmovní tisk 94/  

 3. 16.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 101/  

 4. 17.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 100/  

 5. 18.

  Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993   

 6. 19.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize   

 7. 20.

  Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 21.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 131/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona   

Zákony -

 1. 23.

  Vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisky 4 (původně tisk 290 ČNR) -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky   

 2. 25.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 26.

  Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu /sněmovní tisk 2, 122/ -   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze