Schválený pořad a stav projednávání 5. schůze

Od 2. 2. 1993 14:00 do 2. 2. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Slib prezidenta republiky   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze