Návrh pořadu 31. schůze

Od 23. 5. 1995 14:00

Smlouvy -

 1. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994 /sněmovní tisk 1405/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky   

 2. 20.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 3. 31.

  Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost   

 4. 32.

  Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu   

 5. 33.

  Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže   

 6. 34.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995 /sněmovní tisk 1582/  

 7. 37.

  Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1600/  

 8. 38.

  Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994 /sněmovní tisk 1609/  

 9. 39.

  Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994 /sněmovní tisk 1647/  

 10. 40.

  Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny   

 11. 41.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995 /sněmovní tisk 1746/