Schválený pořad a stav projednávání 31. schůze

Od 23. 5. 1995 14:00 do 26. 5. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1719/ -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1719 - 1726 a 1743/ -   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1727, 1744 a 1745/ -   

 4. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1727/ -   

Smlouvy -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995 /sněmovní tisk 1525/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995 /sněmovní tisk 1525/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu /sněmovní tisk 1587/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu /sněmovní tisk 1587/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi /sněmovní tisk 1601/ -   

 6. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi /sněmovní tisk 1601/ -   

 7. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994 /sněmovní tisk 1405/ -   

 8. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky /sněmovní tisk 1588/ -   

 9. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky /sněmovní tisk 1588/ -   

 10. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1586/ -   

 11. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1586/ -   (Schváleno)  

Zákony -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů /sněmovní tisky 1548 a 1738/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky /sněmovní tisk 1765/  

Zákony -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1563 a 1704/ -   

 2. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, /sněmovní tisk 1548, 1738/ -   

 3. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol /školský zákon/, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., o nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1430 a 1632/ -   

 4. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1563, 1704/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky   

Zákony -

 1. 13.

  Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., /sněmovní tisk 1367, 1465/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislosti s 50. výročím ukončení druhé světové války přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky   

Zákony -

 1. 14.

  Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, /sněmovní tisk 1565, 1740/ -   

 2. 14.

  Návrh poslance Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/ -   

 3. 15.

  Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě /sněmovní tisky 1565 a 1740/ -   

 4. 15.

  Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1583, 1737/ -   

 5. 16.

  Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1583 a 1737/ -   

 6. 16.

  Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1678, 1736/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 7. 17.

  Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky   

 2. 18.

  Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže   

Zákony -

 1. 18.

  Návrh poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995) /sněmovní tisk 1541/  

Zákony -

 1. 19.

  Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1678 a 1736/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 20.

  Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994 /sněmovní tisk 1609/  

 2. 21.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 3. 21.

  Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994 /sněmovní tisk 1647/  

 4. 22.

  Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1600/  

 5. 22.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 /sněmovní tisky 1692 a 1693/  

Zákony -

 1. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1549/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1562, 1766/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1562/ -   

 3. 25.

  Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1444 a 1629/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995 /sněmovní tisk 1746/  

Zákony -

 1. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1471 a 1630/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Zpráva o opatřeních předsedy poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995 /sněmovní tisk 1747/  

Zákony -

 1. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné /sněmovní tisk 1621/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 28.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců   

Zákony -

 1. 28.

  Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisky 1602 a 1739/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, /sněmovní tisk 1692, 1693/  

Zákony -

 1. 29.

  Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě /sněmovní tisky 1540 a 1741/ -   

 2. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, /sněmovní tisk 1621, 1762/ -   

 3. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1564/ -   

 4. 31.

  Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, /sněmovní tisk 1540, 1741/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1549, 1707/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 33.

  Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1444, 1629/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost   

 2. 35.

  Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

 3. 35.

  Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení mezi Českou republikou a Evropskou unií   

 4. 36.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9.7.1994 - 31.1.1995), /sněmovní tisk 1541/  

 5. 36.

  Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu   

 6. 37.

  Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 38.

  Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, /sněmovní tisk 1602, 1739/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1471, 1630/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1564, 1708/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 41.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995 /sněmovní tisk 1582/  

 2. 42.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995 /sněmovní tisk 1747/  

 3. 42.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze