Schválený pořad a stav projednávání 30. schůze

Od 18. 4. 1995 14:00 do 20. 4. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1622/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1623, 1624/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Smlouvy -

 1. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994 /sněmovní tisk 1426/ -   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., /sněmovní tisk 1473/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisky 1473 a 1625/ -   

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1991 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1472, 1626/ -   

 4. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1472 a 1626/ -   

 5. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění ČNR č. 283/1991 Sb., a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1429, 1627/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1429 a 1627/ -   

 7. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících, /sněmovní tisk 1432, 1628/ -   

 8. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících /sněmovní tisky 1432 a 1628/ -   

 9. 8.

  Návrh místopředsedy PSP Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, /sněmovní tisk 966, 1060/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 10. 9.

  Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, /sněmovní tisk 1506/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 11. 9.

  Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995 /sněmovní tisky 1506 a 1581/ -   

 12. 10.

  ého jednání /sněmovní tisky 966 a 1060/ -   

 13. 10.

  Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., /sněmovní tisk 1449, 1631/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 14. 11.

  ného jednání /sněmovní tisky 1197 a 1344/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 11.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995 /sněmovní tisk 1663/  

 2. 12.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995 /sněmovní tisk 1664/  

Zákony -

 1. 12.

  Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisky 1449 a 1631/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995 /sněmovní tisk 1582/  

Zákony -

 1. 13.

  Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození /sněmovní tisky 1475 a 1637/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 14.

  Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce /sněmovní tisky 1590 a 1638/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Návrh změn ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

 2. 15.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 3. 16.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., /sněmovní tisk 1474, 1634/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 18.

  Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, /sněmovní tisk 1505, 1635/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 19.

  Vládní návrh zákona o státní statistické službě, /sněmovní tisk 1526, 1636/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 4. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb. /sněmovní tisky 1474 a 1634/ -   

 5. 20.

  Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, /sněmovní tisk 1475, 1637/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 21.

  Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, /sněmovní tisk 1590, 1638/ -   

 7. 21.

  Vládní návrh zákona o ochraně ozónové vrstvy Země /sněmovní tisky 1505 a 1635/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 22.

  Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 22.

  Vládní návrh zákona o státní statistické službě /sněmovní tisky 1526 a 1636/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění   

 2. 23.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14.3.1939   

 3. 24.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939   

 4. 24.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995   

 5. 25.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995   

 6. 25.

  Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 7. 26.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 8. 27.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona   

 9. 28.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy   

Zákony -

 1. 29.

  Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1197, 1344/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze