Schválený pořad a stav projednávání 27. schůze

Od 27. 12. 1994 14:00 do 27. 12. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 8. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky   

 2. 2.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky   

 3. 2.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky.   

 4. 3.

  Postavení neziskových organizací   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze